Velsigna vår Hekla Stålstrenga Lyrics

Recently Added Lyrics Hekla Stålstrenga Velsigna vår


Blenka blinke i blanke våra.
Sola sprenge i vintermur.
Døppe, døppe med rov og dåra.
Våren kjem som ei pynta brur.

Bølgan leike med tang og tare.
Sola nynne sin melodi.
Gresset kviskre og blomstran svare.
Natta den e uendelig.

Elske, elske, det brest i jorda.
Humla suse så tjukk og god.
Folk og fuggel i Herrens flora og
kjærligheta går to og to.

Blenka blinke i blanke våra.
Sola sprenge i vintermur.
Døppe, døppe med rov og dåra.
Våren kjem som ei pynta brur.