BAPA LAGI SAMBALPURI RAP SONG KING BHAI BARPALI Lyrics

Recently Added Lyrics KING BHAI BARPALI BAPA LAGI SAMBALPURI RAP SONG


intor


Bapa lagi Pade
eta Kensi rap nai se ki kabita nai se
dil kar fillings ay
Tume jadi Nijar bapa ke bhal Paucha ta video sage Kana karba j kahebar Nai padebar katha ta
Dhian se Suna

Chua lagi bapa JETE kari thisi Tiak
sabu sukh Chuar Bapa bhag kaha ke kaheba amka Dhimka takar
Tar nu kia Tar tale Sara Sansar
abhabu se bidhathi katu thisi Jiban tirsa jharsa
dekhu thisi Sapan man kahuche udusi man
Tar chua piche udai dhan
man v kai bhabu thiba kai paini enta chhati
din sarta katuche enta raati
Tar manar dard kihe nai paru jani
akh v nai Jane kehe bahesi akhi pani
hn pahesi akhi pani


din Mahe dam kharathi Kam bujhi jaisi jhaal
kapada nuhe pidhasi diher Chhal
Chua saaheb hele buar haal

jete dhuk tile v Tar mulki hasi
man dhari kari nai pare basi

tike bad hele ame nai dharu kaane
tar nu Bad bhabsu ame nij ke mane mane

Bhal se dekh tue thia heuchu dharthi thi
dharti padi kahiche tar dhur bulia khane
Maa piyara sabe dekhu gaa
ete bhal paisi
bapar piyar kia dekhu che se bahere rahesi

amor jaha Dhar kar thisi magi thisu maa ke
maa maag si Bapa ke Bapa mag baa kaahaa ke

Tar jarurat bad nai se Chua chahat samne

Chua pin le Jens Phataa Lohgi pinsi taph ne

nijar jiban ji nai pare chua khusi lagi
debar Kaam tar ay nai pare kaahaa ke maagi
DUNIYA jaakir bhal baluche kete tar ris ta
bapa tak bar ris ta nuhe ay tude se asta
khane buhikari par kari dela sabu digar raasta
hn sabu digar raasta

jibana ladai bapa kebe nai hare
Nijar khusi lagi chuar hak nai mare
Tar pet ta tale hele chua bhuke nai mare
bhaban ke ta ta boli kahi nai pare but
bapa sage thili mue jam ke nai dare
jam ke nai dare