Sambhav Hai (By Majesty Das) Majesty Richard Das ft. Whm Team Lyrics

Recently Added Lyrics Majesty Richard Das ft. Whm Team Sambhav Hai (By Majesty Das)


Verse 1

Dil ne Kaha Mumkin Nahi
Sab Ne Kaha Sambhav Nahi

Par tu Khada mere Saamne Kheta Baaki Hun Mai abhi
Dil Mera Kheta Mujhe Khatm Abhi Nahi Hun main

Pre- Chorus:
Kyunki Yeshu hai toh sambhav hai
Yeshu hai toh Mukin Hai
Yeshu hai toh Sambhav hai abhi

Chrorus:

Yeshu Hai Sang Mere Gir ke Phir Uth Jaunga
Yeshu hai Sang Mere Ant Fatah mai Paunga
Yeshu hai Sang Mere Sambhav hai mera vijay

Verse 2
Sab has rahe mujh par
ab yakeen nahi khud par

Par tu khada mere saamne
kheta pita tera hun mai
Bahon mein le kar mujhe
kheta abhi shuru hun mai

Pre- Chorus:
Kyunki Yeshu hai toh sambhav hai
Yeshu hai toh Mukin Hai
Yeshu hai toh Sambhav hai abhi

Chrorus:

Yeshu Hai Sang Mere Gir ke Phir Uth Jaunga
Yeshu hai Sang Mere Ant Fatah mai Paunga
Yeshu hai Sang Mere Sambhav hai mera vijay

Bridge:

Virodhiyon Ke saamne bhi yeshu hai sang mere
Jab Haar mere saamne ho Yeshu hai Sang Mere
Yeshu hai Sambhav hai..

Bimaari aur Garibi mein Yeshu hai toh sambhav hai
jab andhkaar ghere mujhe Yeshu hai toh sambhav hai
jab maut mere saamne ho
Yeshu hai toh sambhav hai abhi

Chrorus:

Yeshu Hai Sang Mere Gir ke Phir Uth Jaunga
Yeshu hai Sang Mere Ant Fatah mai Paunga
Yeshu hai Sang Mere Sambhav hai mera vijay