Բզդիգ զիվոր - Bzdik Zinvor (little soldier) Arto Tuncboyaciyan Lyrics

Recently Added Lyrics Arto Tuncboyaciyan Բզդիգ զիվոր - Bzdik Zinvor (little soldier)


Բզդիգ զիվոր մըն եմ ախպեր
Եգեր եմ հոս յէրգիր իմ ջան
Ունիմ շատ մեծ կրիվ ախպեր
Գուզեմ ջուրը օդու մաքրեմ

Բզդիգ զինվոր մըն եմ ախպեր
Ունիմ շատ մեծ կրիվ էյ ջան

Խելքտ սիրդտ իրար ուտիր
հուշ չըլլանք մենք էյ ախպեր ջան
Մաքուր օդը մաքուր մարդն է
Մաքուր ջուրը մաքուր սիրդն է

Բզդիգ զիվոր մըն եմ ախպեր
Շատ մեծ կրիվ ունիմ էյ ջան

Պարապ պարապ կրիվ գընենք
Պարապ պարապ խոսքեր կուդանք
Օդը չըգիտե ազգտ ինչ է
Ջուրը չըգիտե կրոնքտ ինչ է

Բզդիգ զիվոր նէմ ես ախպեր
Ունիմ շատ մեծ կրիվ էյ ջան

Փողին տերը մենք չենք էյ ջան
Փողը մեր՝ին տերն է էյ ջան
Խոսք տվեր եմ էս Աստվածիս
Բռնեմ մաքուր հողս էյ ջան

Բզդիգ զիվոր նէմ ես ախպեր
Հասէ իմին կրիվիս էյ ջան

Ուղեղին մեջը սատանա շատ
Հոգուն մեջը հրեշտակ շատ
Մեր հին ճամփան հոգուդ ջամփան
Հոգու մեր՝ին լույսն է հէյ ջան

Բզդիգ զիվոր կերթա մեկ օր
Հոգուն էկած տեղը էյ ջան

Օ՜... օ՜... օ՜... օ՜...

Translation

I'm a little soldier, brother
I've come here to my land
I have a great fight, brother
I want to clear water and air

I'm a little soldier, brother
I have a great fight, hey dear

Your mind and heart eat each other
Make sure we won't become a memory, hey dear brother
Clean air is clean human
Clean water is clean hearth

I'm a little soldier, brother
I have a great fight, hey dear

Idly-idly(meaninglessly) we are fighting
Idly-idly(meaninglessly) we are giving promises
The air doesn't know your nationality
The water doesn't know your religion

You're a little soldier, brother
I have a great fight, hey dear

We are not the owners of money
The money is our owner
I've been giving promise to my God
To take clear land (take the right path), hey dear

You're a little soldier, brother
Come join my fight, hey dear

Inside the brain, there are a lot of devils
Inside the soul, there are a lot of angels
Our old road, the road of your soul
The soul is our light, hey dear

The little soldier will go one day
To the place where the soul comes from